KURUMSAL

KALİTE, İSG, ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Kalite Politikaları ve Hedefleri;

Müşterilerimizin beklentilerinin ve dünya pazarı gerçeklerinin farkında olarak, doğru ürünleri rakiplerimizden önce geliştirerek ve pazarda lider bir şirket olarak sürekli büyüyerek müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak.

Şirket değerlerine bağlı ve benimsemiş insan gücüyle, üretim ve enerji tüketiminde yüksek kalite düşük maliyet ve yüksek verimlilik için çalışan, çevreye ve insan sağlığına önem veren bir şirket olarak faaliyet göstermek.

Güneş panellerinde yerli ve yabancı markalar denilince ilk akla gelen, yenilikçi, kaliteli, güvenilir, farklılık ve değer yaratan bir dünya markası olmak için tüm süreçleri ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

Çalışanlarımıza takım ruhumuzla dünya çapında önemli bir markanın üyesi olduklarını hissettirmek ve eğitimlerine yatırım yapmak.

Belirlediğimiz amaç ve hedeflere ulaşmak için tüm paydaşlarımıza destek olmak

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikamız

Kıvanç Enerji Üretim A.Ş. olarak önceliğimiz her zaman iş sağlığı ve güvenliğidir.

Tüm süreçlerimizde personelimize, müşterilerimize, tedarikçilerimize, yüklenici firmalarımıza, 3,şahıslara, müşteri mülküne ve ekipmana gelebilecek tüm zararları önlemek politikamızın temelidir.

İş sağlığı ve güvenliği konusundaki performansı takip eder, çalışanlarımızın bu alanda gelişimi için geri bildirimde bulunarak sürekli eğitimlerini sağlarız.

Faaliyetlerimiz sırasında;

.İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve ilgili standartlara uyacağımızı,

.Tüm çalışanlarımız ve ilgili taraflara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlayacağımızı,

.Yaralanmaların ve sağlık bozulmaların önlenmesi için çalışacağımızı,

.Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak için sistematik ve bilimsel çalışmalar yapacağımızı,

.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin ve performansının sürekli iyileştirileceğini,

.Bütün bu çalışmalarımızı yürütürken çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin de katılımını sağlamayı

.Acil durumlar için etkili hazırlık ve müdahale sistemlerinin geliştirilmesi ve uygulanması,

.İş sağlığı ve güvenliği risklerinin her düzeyde değerlendirildiği ve yönetildiği bir kültürü desteklemek,

.İşimizde güvenirlik, bütünlük ve uyumluluğun sürekliliği,

.İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminde sürekli iyileştirmelerin uygulanması ve uygun işletme standartlarını sürdürmek için gerekli politikaların izlenmesi

taahhüt ederiz.


Kıvanç Quantum Serisi Solar Panelleri

Yıllık 1.2 GW Üretim Kapasitesi

Bu web sitesi, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.